İçeriğe geç

Dinamik

Mesafe, hız veya ivmenin dinamik ölçümleri

Dinamik mesafe, hız ve ivme ölçümleri için lineer optikler kullanılmalıdır. Gerekli bileşenler şunlardır:

Dinamik mesafe, hız ve ivme ölçümleri, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi lazer ışını boyunca optik elemanlar IL1 ve RL1’in hizalanmasını gerektirir. Lazer, optik elemanlar (yani IL1 ve RL1) arasındaki mesafe farkını ölçer. Dinamik ölçümler sırasında hava sıcaklık sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Temel sıcaklık sensörlerinin kullanılmasına gerek yoktur.

Dinamik ölçümler sadece lazer ışını boyunca değil, lazer ışınına dik yönlerde de gerçekleştirilebilir. Bu konfigürasyonlar aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Bu iki konfigürasyonda sadece geri yansıtıcı RL1 hareket ettirilebilir.

Dinamik açı ölçümleri

Dinamik açı ölçümleri için açısal optikler kullanılmalıdır. Gerekli bileşenler şunlardır:

Dinamik açı ölçümleri, IK1 ve RK1 optik elemanlarının, şekil 13.5’te gösterildiği gibi lazer ışını boyunca hizalanmasını gerektirir. Öğelerin her biri hareket ettirilebilir. Açısal düzlük ölçümleri sırasında hava sıcaklık sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Temel sıcaklık sensörlerinin kullanılmasına gerek  yoktur.

flatness2

Açısal doğruluk (straightness)ölçümleri sadece lazer ışını boyunca (aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi) değil, aynı zamanda lazer ışınına dik yönlerde de yapılabilir. Bu konfigürasyonlar şekil 13.7 ve 13.8’de gösterilmiştir. Bu iki konfigürasyonda sadece geri yansıtıcı RK1 hareket ettirilebilir.

Doğruluğun dinamik ölçümleri (Wollaston)

Dinamik doğrusallık ölçümleri için Wollaston optiği kullanılmalıdır. Gerekli bileşenler şunlardır:

Dinamik doğrusallık ölçümleri, WP2 ve WRP2 optik elemanlarının yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi lazer ışını boyunca hizalanmasını gerektirir. Öğelerin her biri hareket ettirilebilir. Dinamik düzlük ölçümleri sırasında hava sıcaklık sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Temel sıcaklık sensörlerinin kullanılmasına gerek yoktur. Dinamik doğrusallık ölçümleri iki konfigürasyonda gerçekleştirilebilir – yatay X veya dikey Z. X konfigürasyonunda sadece X eksenindeki yolun doğrusallığı ölçülür. Aynı durum Z kurulumunda da var.