Skip to content
Home » About us » Projects

Projects

FAMILY OF VERTICAL MACHINING CENTRES WITH OPERATIONAL PROPERTIES SELF CORRECTION

As part of the project, Lasertex is developing a railway wheel profile measuring device.

FAMILY OF VERTICAL MACHINING CENTRES WITH OPERATIONAL PROPERTIES SELF CORRECTION

Beneficjent: LASERTEX SP. Z O. O. PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTEPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy LASERTEX do badań dokładności wolumetrycznej maszyn CNC i CMM

Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0292/17

Celem przedmiotowego projektu jest rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „LASERTEX” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie prowadziło badania dokładności wolumetrycznej maszyn CNC i CMM. Prowadzone prace w centrum badawczo-rozwojowym pozwolą na rozwój rozwiązań systemów pomiarowych oraz metodologii pomiarowej. Efektem realizacji agendy badawczo-rozwojowej będzie opracowanie systemu interferometrycznego do pomiarów dokładności wolumetrycznej maszyn z jednego ustawienia interferometru.

Wartość projektu: 4 182 000,00

Wartość dofinansowania: 1 530 000,00

Projekt dofinansowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operac

Rodzina pionowych centrów obróbkowych z samokorekcją właściwości eksploatacyjnych

Tytuł projektu: Rodzina pionowych centrów obróbkowych z samokorekcją właściwości eksploatacyjnych

Projekt realizowany w ramach Działania 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0002/20-00

Lider projektu: Politechnika Wrocławska

Partnerzy projektu:

  • FAMOT Pleszew Sp. z o.o
  • Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego „LASERTEX”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.11.2023

Budżet projektu: 9 340 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 7 280 500,00 PLN

Kwota dofinansowania przyznana Lasertex Sp. z o. o.:  1 000 000,00 PLN

Projekt dotyczy nowej generacji innowacyjnych Pionowych Centrów Obróbkowych o dużej autonomii w zakresie rozpoznawania błędów eksploatacyjnych i ich samokorekcji.

 

Prace obejmują badania modelowe, eksperymentalne i eksploatacyjne wykonywane przy ścisłej współpracy Partnerów nad osiągnieciem skutecznej samokorekcji właściwości eksploatacyjnych Rodziny Pionowych Centrów Obróbkowych. Efektem badan będzie prototyp Innowacyjnego Pionowego Centrum Obróbkowego 3+2D z samokorekcją i aplikacją samokorekcji w Centrum 3D.

Kontakt:

dr inż. Janusz Rzepka e=mail janusz.rzepka@lasertex.eu tel. 509 495 023

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedsiębiorstwo LASERTEX PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO- TECHNICZNEGO SP. Z O.O. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.

Tytuł projektu:

„Fotoniczny system pomiarowy do badań dokładności wolumetrycznej maszyn”

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego fotonicznego systemu pomiarowego do badań dokładności wolumetrycznej maszyn.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie czterowiązkowy system pomiarowy umożliwiający pomiary 5 parametrów osi w tym samym czasie. Skróci to w sposób zdecydowany czas pomiaru maszyny. Ze względu na brak zasilania system charakteryzować się będzie bardzo dużą stabilnością termiczną.

Wartość projektu: 1 934 626,53 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 289 316,36 PLN