İçeriğe geç

Temel bilgiler

Düzlük ölçümleri için açısal optik artı ek aynalar kullanılmalıdır. Gerekli bileşenler şunlardır:

İsteğe bağlı malzemeler şunlardır:

THE ELEMENT SET FOR THE FLATNESS MEASUREMENTS (IK1, RK1 AND ZK1)

Düzlük ölçümleri, IK1 ve RK1 optik elemanlarının, birinci eksen için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi lazer ışını boyunca hizalanmasını gerektirir. IK1 öğesi sabittir ve RK1 öğesi hareket ettirilir. Diğer eksenler, lazer kafasının sabit konumu ile bir veya iki ışın bükücünün kullanılmasıyla veya lazer kafasının konumunun hareket ettirilmesiyle ölçülebilir. Her iki durumda da IK1 ve RK1 bileşenlerinin yeniden hizalanması gerekir. Yeniden hizalama sürecini basitleştirdiği için lazer kafasının sabit konumu ile seçeneğin kullanılması önerilir.

OPTICAL PATH SET UP FOR FLATNESS MEASUREMENTS IN ONE OF AXES.