İçeriğe geç

Lasertex, projenin bir parçası olarak bir demiryolu tekerlek profili ölçüm cihazı geliştiriyor.

Beneficjent: LASERTEX SP. Z O. O. PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTEPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy LASERTEX do badań dokładności wolumetrycznej maszyn CNC i CMM

Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0292/17

Celem przedmiotowego projektu jest rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „LASERTEX” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie prowadziło badania dokładności wolumetrycznej maszyn CNC i CMM. Prowadzone prace w centrum badawczo-rozwojowym pozwolą na rozwój rozwiązań systemów pomiarowych oraz metodologii pomiarowej. Efektem realizacji agendy badawczo-rozwojowej będzie opracowanie systemu interferometrycznego do pomiarów dokładności wolumetrycznej maszyn z jednego ustawienia interferometru.

Wartość projektu: 4 182 000,00

Wartość dofinansowania: 1 530 000,00

Projekt dofinansowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operac