Przejdź do treści

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca typowego zastosowania interferometru i wysokiej precyzji sprzętu pomiarowego. Od podstawowej teorii do typowych problemów, które obalają błędy pomiarowe.

Zastosowania

Pomiar przesunięcia jest najbardziej zaawansowanym typem pomiarów linowych. Jest on również najczęściej wykorzystywany podczas pomiarów maszyn. Laserowy system pomiarowy mierzy liniowe przesunięcie, dokładność, powtarzalność i luzy maszyny poprzez porównywanie kierunku posuwu maszyny z prawdziwą wartością wskazywaną przez interferometr.

Czytaj więcej

 

Pomiar płaskości jest wykonany z wykorzystaniem zasady pomiaru kątowego równości. W celu uzyskania płaskości powierzchni, kątowy pomiar płaskości musi być wykonany w ośmiu osiach. Z uzyskanych wartości jest obliczona i wyrysowana mapa płaskości powierzchni.

Czytaj więcej

Pomiary dynamiki są zazwyczaj używane do określenia posuwu maszyny.
Laserowy system pomiarowy HPI-3D jest zdolny do wykonania pomiaru maszyny z szybkością 1000 próbek na sekundę z wykorzystaniem modułu Bluetooth i do 100.000 próbek na sekundę poprzez kabel USB. W obu przypadkach rozdzelczość wynosi 100pm. Pomiary dynamiki wykorzystują optykę liniową, kątową oraz Wollaston’a. System umożliwia dynamiczne pomiary odległości, prędkości, przyśpieszenia, kątaoraz prostokątności w różnych jednostkach.

Pomiar równoległości jest wykorzystywany do określenia geometrii maszyn, np. równoległość osi. Do pomiaru może być wykorzystana metoda 3D lub Wollaston, aby otrzymać poprawny wynik niezbędne jest wykorzystanie etalonu kąta prostego.

Czytaj więcej

Pomiar prostokątności jest wykorzystywany do określenia geometrii maszyn, np. prostokątność osi. Do pomiaru może być wykorzystana metoda 3D lub Wollaston, aby otrzymać poprawny wynik niezbędne jest wykorzystanie etalonu kąta prostego

 Czytaj więcej

Pomiar prędkości jest dokonywany przez wykorzystanie optyki liniowej. Pomiar ten może być wykorzystany do wyznaczenia pracy silnika. System pozwala na wyrażanie prędkości w różnych jednostkach. Wartość prędkości przesuwu jest próbkowana co 40ms

Czytaj więcej

 

Pomiar równości jest gównie wykorzystywany do otrzymania podstawowych informacji o osiach geometrii maszyny. Podczas tego pomiaru można zmierzyć równość maszyny każdej wymaganej powierzchni podstawy lub sprzwdzić przemieszczenie się np. elementów maszyny w przestrzeni.

Czytaj więcej